Menu

Procedure ved overnatning

Procedure for overnatning er:

1. Formanden kontaktes for at høre om lokalet (hallerne/klublokalet/gymnastiksalen) er ledigt.
2. For lokaler på skolen kontaktes skolekontoret for tilladelse
3. Formular om ansøgning om overnatning udfyldes og sendes til formanden
4. Formanden sender lokalebooking (for hallerne/klublokalet/gymnastiksalen) inklusiv formular til Sorø Kommune
5. Sorø Kommune giver tilladelse – meddeles formanden og efterfølgende ansøger

Blanket findes ved at klikke her

HS